Bericht

Over Mammarosa

Mammarosa bevordert kennis en communicatie over borstkanker onder vrouwen die nauwelijks Nederlands of hun moedertaal kunnen lezen. Mammarosa richt zich op preventie, het tijdig ontdekken van borstkanker en het ondersteunen van patiënten, zolang als deze groep nog evident een speciale benadering nodig heeft.

Mammarosa is een uitvoeringsgerichte organisatie die bottom-up werkt. Mammarosa werkt samen met andere organisaties om zo gezamenlijk de doelen te bereiken.
   
De 800.000 1e generatie allochtone vrouwen boven de 19 jaar in Nederland, wil Mammarosa voorlichten over borstkanker gericht op preventie en vroege detectie. Zo stimuleert Mammarosa ook de bespreekbaarheid van het onderwerp borstkanker.
 
Ieder jaar krijgen 1.300 allochtone vrouwen borstkanker. Een groot deel daarvan zijn vrouwen die nauwelijks Nederlands of hun moedertaal kunnen lezen. Mammarosa richt zich erop hen te ondersteunen via lotgenotencontact.

Zoveel mogelijk allochtone ervaringsdeskundigen worden als vrijwilliger betrokken bij de uitvoering van de activiteiten van Mammarosa. Deze activiteiten hebben hierdoor een emancipatoir karakter zorgen ervoor dat deze vrouwen zich sterker gaan voelen.

Chintos in USA BUY PHENTERMINE of border diet bills best site.