Mammarosa bevordert kennis en communicatie over borstkanker onder anderstalige en laaggeletterde vrouwen. Mammarosa richt zich op preventie, het tijdig ontdekken van borstkanker en het ondersteunen van patiënten, zolang als deze groep nog evident een speciale benadering nodig heeft.

Mammarosa is een uitvoeringsgerichte organisatie die bottom-up werkt. Mammarosa werkt samen met andere organisaties om zo gezamenlijk de doelen te bereiken.

Mammarosa is er voor de circa 2 miljoen gezonde vrouwen die extra hulp nodig hebben als het gaat om hun gezondheid. Mammarosa geeft hen voorlichting over borstkanker gericht op preventie en vroege detectie. Zo stimuleert Mammarosa ook de bespreekbaarheid van het onderwerp borstkanker.

Jaarlijks krijgen 2.400 anderstalige en/of laaggeletterde vrouwen borstkanker. Een groot deel daarvan zijn vrouwen die nauwelijks Nederlands of hun moedertaal kunnen lezen. Mammarosa richt zich erop hen te ondersteunen via lotgenotencontact.

Zoveel mogelijk allochtone ervaringsdeskundigen worden als vrijwilliger betrokken bij de uitvoering van de activiteiten van Mammarosa. Deze activiteiten hebben hierdoor een emancipatoir karakter zorgen ervoor dat vrouwen zich sterker gaan voelen.