• FilmImmunotherapie, waarom en hoe werkt?
  • FilmImmunotherapie, wanneer, hoe en hoe vaak?
  • FilmHormoontherapie, wat zijn hormonen?
  • FilmHormoontherapie, bijwerkingen en gevoelens

De filmpjes voor Hormoontherapie, Immunotherapie en overige therapiën worden momenteel geproduceerd. Ze zullen in de loop van 2014 beschikbaar komen. Informatie die snel verandert, is niet in de filmpjes opgenomen. Ze is onder lees meer te vinden.

Lees meer


Immunotherapie

HER2 (is ook bekend als Neu, HER2/neu, ErbB-2, ERBB2, CD340) is de afkorting voor "Human Epidermal growth factor Receptor 2". In het filmpje worden geen namen van medicijnen genoemd omdat er steeds nieuwe medicijnen komen. Momenteel (mei 2014) is de situatie als volgt:

Het bekendste medicijn dat zicht hecht aan de HER-2 ontvanger is 'trastuzumab', merknaam Herceptin® (sinds 2000 in Nederland geregistreerd). Als dit medicijn gecombineerd wordt met chemotherapie wordt vaak ook Taxol toegevoegd, dat versterkt de werking van Herceptin;

Ingeval van uitgezaaide borstkanker of indien al eerder met immunotherapie behandelt: 'lapatinib', merknaam Tyverb® (sinds ongeveer 2008 in Nederland geregistreerd). Het zijn tabletten, dagelijks in te nemen in de juiste hoeveelheid (2, 4 of 5);

Pertuzumab, merknaam Perjeta® wordt sinds 2013 uitgeprobeerd in studies;

Het nieuwste middel bij vergevorderde HER2 positieve borstkanker heet T-DM1 en is een combinatie van trastuzumab en emtansine (DM1) dat celdodend werkt. De trastuzumab brengt de DM1 tot in de tumorcel en kan daar gericht zijn werk doen.

Hyperthermie
Behandeling met hyperthermie is op 3 plaatsen in Nederland mogelijk (situatie 2014). In Amsterdam bij het AMC, in Rotterdam bij het Daniel den Hoed Oncologisch Centrum en in Tilburg bij Instituut Verbeeten.www.hyperthermie.nl