Stichting Mammarosa heeft geen vaste inkomsten. Ze is voor de financiering van haar activiteiten afhankelijk van subsidies, donaties en sponsoring. Dat geldt ook voor Stichting Mammarosa Rotterdam Rijnmond en Stichting Mammarosa Amsterdam.

Veel activiteiten van Mammarosa worden uitgevoerd door de inzet van de bijna honderd vrijwilligers. Deskundigen uit diverse disciplines geven belangeloos ondersteuning aan Mammarosa.

Mammarosa heeft ook geld nodig voor de verschillende projecten die zij uitvoert.

Vindt u de activiteiten van de Stichting Mammarosa zinvol en sympathiek en wilt u de Stichting steunen, dan kunt u ons financieel steunen, via iDEAL of door geld over te maken.

iDEAL: Vul hieronder het bedrag in dat u wilt doneren

Vul hieronder het bedrag in dat u wilt doneren.

Door geld over te maken naar:
Stichting Mammarosa Landelijk (voor de website, de app. en landelijke projecten)
NL64 INGB 0001 9431 36 t.n.v. Stichting Mammarosa

Stichting Mammarosa Den Haag (voor voorlichting en lotgenotencontact)
NL64 INGB 0001 9431 36 t.n.v. Stichting Mammarosa

Stichting Mammarosa Rotterdam Rijnmond (voor voorlichting en lotgenotencontact)
NL44 ABNA 0551 4401 12 t.n.v. Stichting Mammarosa Rotterdam Rijnmond

Stichting Mammarosa Amsterdam (voor voorlichting en lotgenotencontact)
NL68TRIO 0254 7572 86 t.n.v. Stichting Mammarosa Amsterdam

Dankzij subsidies van Pink Ribbon kan de website verder ontwikkeld worden en zijn de Stichtingen Mammarosa Amsterdam en Rotterdam Rijnmond opgericht.
Dankzij subsidie van de Gemeente Den Haag kan het lotgenotencontact al vele jaren worden uitgevoerd in de Haagse Regio

Overige organisaties die Mammarosa ondersteunden zijn: NFK, Zonta, Inner Wheel, Soroptimisten, de Lions, Astra Zeneca (via de Borstkankervereniging Nederland)

Daarnaast hebben vele particulieren en bedrijven Mammarosa gesteund via bijdragen van € 10,- tot enkele duizenden euro's.

Prijzen die Mammarosa heeft ontvangen: