Voorlichting over borstkanker voor kleinere groepen vrouwen in buurthuizen, zelforganisaties en religieuze organisaties
Borstkanker is vaak onbespreekbaar voor anderstaligen. Anderstaligen en laaggeletterde vrouwen zijn moeilijk te bereiken via sociale media, televisie, etc. Zij komen wel in buurthuizen, bij door zelforganisaties georganiseerde activiteiten, in moskeeën, en andere religieuze organisaties. Mammarosa komt daar graag voorlichting geven.

Voorlichting via Mammarosa
Stichting Mammarosa heeft veel ervaring dit onderwerp aan de orde te stellen. Via voorlichtingsbijeenkomstsen voor kleinere groepen vrouwen (tot 15 à 20 vrouwen). Daarbij wordt gebruik gemaakt van de bijna 60 voorlichtingsfilmpjes via deze website en de Mammarosa borstkanker voorlichting app's voor iOS en Android.

In de regio's Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Rijnmond komen we graag voorlichting geven. Neem daarvoor contact met ons op.
Ook buiten deze regio's kan voorlichting worden gegeven.