Terug naar filmpjes menu

pdf-printer-icon

Nabehandeling Chemotherapie - Wat is het en wat doet het? 1/3

Wat is chemotherapie?

Na een borstoperatie wordt in een laboratorium goed naar de weggehaalde kankercellen, het tumorweefsel gekeken. Op basis van dit onderzoek doen de artsen en onderzoekers van het ‘mammateam’ een voorstel voor een behandelplan. Vaak is chemotherapie nodig.
Chemotherapie is een behandeling om kankercellen te doden of te zorgen dat ze niet meer kunnen delen. Het werkt met bepaalde chemische stoffen: ‘cytostatica’. Die worden via een infuus in je bloedbaan gebracht. Ze komen daardoor in je hele lichaam.
De stoffen maken niet alleen de kankercellen dood, maar ook gezonde cellen. Die gezonde cellen kunnen zich gelukkig weer herstellen. De kankercellen sterven af. Het totale herstel na een behandeling met chemotherapie kan een hele tijd duren. Wel 1 of 2 jaar.
Chemotherapie heeft ook bijwerkingen. De meest voorkomende bijwerkingen zijn misselijkheid, vermoeidheid en haaruitval.
Je krijgt van een speciale verpleegkundige uitleg over de bijwerkingen en wat je eraan kunt doen.
Je krijgt een boekje mee, de ‘behandelwijzer’. Hierin staat informatie over de bijwerkingen van de chemotherapie.

Waarom chemotherapie?
De internist-oncoloog informeert je over het doel van de behandelingen. Chemotherapie kan om 4 redenen gegeven worden:
1. Chemotherapie om de ziekte te genezen. Sommige vormen van kanker kunnen door een combinatie van behandelingen, waaronder chemotherapie, volledig verdwijnen. De behandeling heet dan curatief.
2. Chemotherapie om de kans te verkleinen dat de ziekte terugkomt. Een aantal vormen van kanker is goed te behandelen met alleen een operatie en daarna bestraling. Toch is dat misschien niet genoeg. Er kunnen bijvoorbeeld nog kankercelletjes (micrometastasen) in je bloed zijn achtergebleven. Die worden opgeruimd met chemotherapie. Het doel is om te voorkomen dat de kanker op andere plaatsen terugkomt.
3. Chemotherapie vóór een operatie. Soms wordt chemotherapie al vóór een operatie gegeven, in plaats van erna. Het doel van de chemotherapie is in dit geval dat de tumor kleiner wordt en daardoor beter geopereerd kan worden. De behandeling heet dan neo-adjuvant of pre-operatief.
4. Chemotherapie om de gevolgen van de ziekte te verzachten. Soms is een volledige genezing van borstkanker helaas niet meer mogelijk. Dan zorgt chemotherapie ervoor dat de groei van de ziekte in het lichaam wordt vertraagd. De behandeling heet dan verzachtend of palliatief.
Het doel van palliatieve chemotherapie is dat je zo lang mogelijk blijft leven, en vooral dat je minder klachten en pijn hebt.

Werkt het?
Ook als de behandeling succesvol was, is het nooit 100% zeker dat de ziekte helemaal weg is en nooit meer terugkomt. Meestal werkt de behandeling met chemotherapie goed. Maar soms werkt het alleen tijdelijk. Ook kan de behandeling maar voor een deel werken, of zelfs helemaal niet. De internist-oncoloog zal dit steeds controleren en jou hierover informeren.