Terug naar filmpjes menu

pdf-printer-icon

Nabehandeling Radiotherapie - Wat is het en wat doet het? 1/3

Wat is radiotherapie?
Radiotherapie wordt ook bestraling genoemd. De straling beschadigt het erfelijk materiaal (DNA) in kankercellen. Die gaan daardoor dood. Je gezonde cellen hebben hier ook last van, maar die kunnen zich weer herstellen.
Waarom Radiotherapie?
Radiotherapie kan om verschillende redenen worden gegeven:
1. Na een operatie om kanker te bestrijden. Radiotherapie is dan bedoeld om te voorkomen dat kankercellen, die zijn achtergebleven op de plek van de operatie, kunnen uitgroeien tot een nieuwe tumor. Dit kun je dus ook krijgen als je hele borst is weggehaald.
2. Als kankercellen zich door het lichaam hebben verspreid wordt radiotherapie gebruikt om de tumor of uitzaaiing te verkleinen, of om de groei van de kankercellen te vertragen. Echte genezing is niet meer mogelijk. Je kunt hierdoor wèl vaak langer leven, met minder pijn.
Soorten Radiotherapie
Bij radiotherapie worden twee soorten straling gebruikt:
1. Röntgenstraling. Deze straling dringt diep in het lichaam door. Het lijkt op het soort straling waarmee röntgenfoto's worden gemaakt, maar dan sterker.
2. Elektronenstraling. Deze straling kan maar enkele centimeters diep doordringen in de huid. Het bestaat uit heel kleine stralingsdeeltjes die heel precies gestuurd kunnen worden.
De plek van de tumor is bepalend voor de manier van bestraling. Hoe dieper de tumor, hoe sterker de straling moet zijn. Diep gelegen tumoren worden dus voornamelijk met röntgenstralen bestraald. De huid en de lagen dicht daaronder worden meestal met elektronenstralen bestraald òf met röntgenstralen.