Terug naar filmpjes menu

Bevolkingsonderzoek borstkanker in Nederland

Alle vrouwen in Nederland krijgen vanaf hun 50e om de twee jaar een mammografie (foto van de borsten). Ook in andere Europese landen bestaat dit bevolkingsonderzoek. Hiermee is het mogelijk een tumor vroeg te vinden.

Vrouwen zonder verblijfsvergunning krijgen geen uitnodiging hiervoor. Zij kunnen hun huisarts raadplegen. Deze zal een foto laten maken als hij of zij denkt dat dit moet gebeuren.

Door dit bevolkingsonderzoek is het aantal vrouwen dat overlijdt aan borstkanker in Nederland sterk gedaald.